Stress

Ieder van ons krijgt met stress te maken in het leven.
Er is sprake van gezonde stress, een zekere spanning is nodig om een prestatie te kunnen leveren.
Werken is het leveren van een inspanning. Om gezond te blijven is het nodig van die inspanning te herstellen. Je herstelt van een fysieke inspanning door te rusten. Bij een mentale of een emotionele inspanning vindt herstel plaats door te slapen.
Van ongezonde stress is sprake als je onvoldoende herstelt na een inspanning.
Dit kan gebeuren door te veel werk, of doordat het werk gepaard gaat met negatieve gedachten, emoties en lichamelijke klachten. Verstoorde verhoudingen met collega's en of leidinggevende kunnen een rol spelen. Onduidelijkheid over de inhoud van je taak, of over de rol die je hebt. Ook arbeidsomstandigheden kunnen een rol spelen.
Een speciale vorm van ongezonde stress is als het werk je te weinig biedt, als je je verveelt op je werk. Daarnaast zijn persoonlijkheidsfactoren van invloed. Als je moeilijk nee zegt, je erg verantwoordelijk voelt loop je het risico teveel hooi op je vork te nemen.
Tenslotte kunnen allerlei factoren in het privéleven stress veroorzaken, bijvoorbeeld een sterfgeval, problemen in relaties enz.

burnout

Er is sprake van een burnout als er een langdurige periode is van overbelasting, waarbij je je steeds harder moet inspannen om dezelfde prestatie te kunnen leveren, je herstelt niet meer. Er kunnen allerlei lichamelijke klachten ontstaan. Je wordt cynisch, afstandelijk ten opzichte van je werk en collega's, en voelt je niet meer opgewassen tegen je taak.

In de begeleiding worden de stressfactoren op het werk en in de privésituatie in kaart gebracht. Persoonlijkheidsfactoren worden gemeten, evenals copingstijlen, dat wil zeggen hoe ga je om met moeilijke gebeurtenissen en problemen. Daarna worden de persoonlijke leerdoelen vastgesteld. Het zal eromgaan de belastbaarheid te vergroten, daarbij is er ook aandacht voor de belasting vanuit de werkomgeving. Werk tenslotte is een belangrijk levensgebied en kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid.