Kwaliteit staat hoog in het vaandel in de praktijk.

Het kwaliteitsbeleid van de praktijk is gericht op:

  • voortdurende aandacht voor clientgericht werken, denken en handelen
  • op kwaliteitsverbetering gerichte plannen
  • deelname aan kwaliteitsgeorienteerde activiteiten van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Privacyregelement

De gegevens worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk ligt een privacyregelement ter inzage. Dit betekent dat alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming informatie naar derden gaat.

Klachtenregeling

De praktijk heeft een eigen klachtenregeling. Indien u niet tevreden bent, proberen we samen tot een oplossing te komen. Indien u onvoldoende gehoor vindt kunt u bij mijn beroepsvereniging terecht met een klacht. U kunt contact opnemen met de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). ; 030 - 2364338

Visitatie

De praktijk is in 2016 gevisiteerd door de beroepsvereniging de LVVP.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft in 2016 een kwaliteitsstatuut opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe de zorgverlening is georganiseerd.
Dit kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.
kwaliteitsstatuut.pdf