Kwaliteit staat hoog in het vaandel in de praktijk.

Het kwaliteitsbeleid van de praktijk is gericht op:

  • voortdurende aandacht voor clientgericht werken, denken en handelen
  • op kwaliteitsverbetering gerichte plannen
  • deelname aan kwaliteitsgeorienteerde activiteiten van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Privacyregelement

Uw gegevens worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming(AVG) Het privacystatement kunt u hier inzien: privacystatement

Klachtenregeling

De praktijk heeft een eigen klachtenregeling. Indien u niet tevreden bent, proberen we samen tot een oplossing te komen. Indien u onvoldoende gehoor vindt kunt u bij mijn beroepsvereniging terecht met een klacht. U kunt contact opnemen met de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). ; 030 - 2364338

Visitatie

De praktijk is in 2016 gevisiteerd door de beroepsvereniging de LVVP.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft in 2016 een kwaliteitsstatuut opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe de zorgverlening is georganiseerd.
Dit kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.
kwaliteitsstatuut.pdf