Voor alle cliënten is een schriftelijke verwijzing van de huisarts noodzakelijk. In de verwijsbrief staat een stoornis of het vermoeden van een stoornis vermeld. Dit is nodig om de behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar.

Met ingang van 1 januari 2016 geldt voor elke cliënt een eigen risico van 385 euro per kalenderjaar.
Vanaf 1 januari 2014 zijn er vier producten die worden vergoed. Het woord product gebruikt de verzekeraar voor een behandeltraject. De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De volgende producten zitten in de basisverzekering:

  • Product Basis GGZ Kort (BK), dit zijn ongeveer 5 gesprekken
  • Product Basis GGZ Middel (BM), dit zijn ongeveer 8 gesprekken
  • Product Basis GGZ Intensief (BI), dit zijn ongeveer 12 gesprekken
  • Product Basis GGZ Chronische (BC), dit zijn ongeveer 12 gesprekken

Het product 'chronisch' wordt door slechts enkele verzekeraars vergoed.
Na afloop van de behandeling, declareer ik het totale bedrag van het product bij uw zorgverzekeraar.

Let wel: aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werk gerelateerde problemen worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Dat betekent dat de kosten voor uw eigen rekening komen.
De kosten voor dit zogenaamde OVP product bedragen 95 euro per gesprek van 45 minuten. In geval van relatie gesprekken zijn de kosten 115 euro voor een gesprek van 60 minuten.

Als er sprake is van werk gerelateerde problematiek, zoals bijvoorbeeld burn out, overspannenheid, e.d. kunt u nagaan of uw werkgever wil bijdragen in de kosten.