Waarom kiezen voor professionele begeleiding?

U merkt dat u er zelf niet meer uitkomt, mogelijk schieten uw eigen oplossingsvaardigheden op dit moment tekort. Ook praten met familie en vrienden blijkt niet te helpen. In dit geval kunt u een beroep doen op een professional, die u kan helpen de touwtjes weer zelf in handen te krijgen.

U bent de expert van uw eigen leven.

Dit is het uitgangspunt van mijn werkwijze. In de eerste twee gesprekken ga ik samen met u na waar u tegen aan loopt, hoe u functioneert, wat uw leerervaringen zijn en wat er goed gaat. Met behulp van psychologische testen meten we de draaglast, de draagkracht, en de wijze waarop u omgaat met problemen en moeilijke gebeurtenissen.
Ik koppel de onderzoeksgegevens aan u terug en we stellen de leerdoelen vast

In de behandelfase gaan we aan de slag met het werken aan de leerdoelen. Uw eigen kracht, inzet en talenten zijn daarbij onmisbaar. Ik kan u daarbij coachen, aanmoedigen en zo nodig bijsturen. In de gesprekken gaat het erom dat u meer mogelijkheden gaat zien en ervaren om met uzelf en uw probleem om te gaan. U gaat experimenteren met andere gedachten, met ander gedrag. U leert uw gevoelens accepteren en beter hanteren. Dit wordt cognitieve gedragstherapie genoemd. Zelfsturing is een belangrijk element in de laatste fase van de behandeling. U leert zichzelf sturen in het omgaan met stresssituaties. Uw vertrouwen in uzelf groeit.

Met welke klachten of problemen kunt u bij mij terecht?

  • Depressieve klachten
  • Stress en burnout
  • Diverse angstklachten
  • Lichamelijke klachten
  • Zingevingsvragen
  • Identiteitsproblemen
  • Relatieproblemen
  • Trauma- en rouwverwerking
  • Assertiviteitsproblemen